Information and library literacy of students

Within the framework of realization of the program of modernization of public consciousness "Ruhani Jangyru" for the 1st year students of faculty of geography and nature management on February 26, 2018 in the Library named after al-Farabi the seminar-training on the theme "Information and library literacy of students" was held. 40 students and senior teacher Satabaeva Aida attended the event.

The purpose of the seminar: to promote the formation of the information worldview of the student; mastering knowledge, skills and skills of information self-sufficiency of educational and research activities.

During the seminar, trainers Seitkalikyzy A.S., Rafkatova L.R. acquainted listeners with the resources of the site of the library http://elibrary.kaznu.kz and its capabilities, taught the basic principles of searching in the electronic catalog of IRBIS, as well as registration and work in electronic databases, EBSCO, Polpred.com, Epigraph, EBS IPRbooks and “Lan”, Springer, Science Direct, BiblioRossica, University library online.


Студенттердің ақпараттық-кітапханалық сауаттылығы

«Рухани жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын жүзеге асыру аясында география және табиғатты пайдалану факультетінің 1 курс студенттері үшін 2018 ж. 26 ақпанында әл-Фараби атындағы кітапханада «Студенттердің ақпараттық-кітапханалық сауаттылығы» атты семинар-тренинг өтті. Іс-шараға аға оқытушы Сатрабаева Аида бастаған 40 студент қатысты.

Семинарды өткізу мақсаты: студенттің ақпараттық көзқарасының қалыптасуына ықпал ету; оқу және ғылыми-зерттеу қызметін өзін-өзі ақпараттық қамтамасыз ету білім-білік, дағдыларын меңгеру.

Семинар жүргізушілері Сейткаликызы Ә.С., Рафкатова Л.Р. тыңдаушыларды  кітапхананың http://elibrary.kaznu.kz сайтының ресурстарымен және олардың мүмкіндіктерімен таныстырып, тыңдаушыларға  «ИРБИС» электрондық каталог бойынша іздеудің негізгі қағидаларын және  EBSCO, Polpred.com, «Эпиграф», IPRbooks және «Лань», Springer, Science Direct, BiblioRossica, «Университеттік онлайн кітапхана»  сияқты электрондық дерек қорларда тіркеліп, жұмыс істеуді үйретті. 


Information and library literacy of students

Within the framework of realization of the program of modernization of public consciousness "Ruhani Jangyru" for the 1st year students of faculty of geography and nature management on February 26, 2018 in the Library named after al-Farabi the seminar-training on the theme "Information and library literacy of students" was held. 40 students and senior teacher Satabaeva Aida attended the event.

The purpose of the seminar: to promote the formation of the information worldview of the student; mastering knowledge, skills and skills of information self-sufficiency of educational and research activities.

During the seminar, trainers Seitkalikyzy A.S., Rafkatova L.R. acquainted listeners with the resources of the site of the library http://elibrary.kaznu.kz and its capabilities, taught the basic principles of searching in the electronic catalog of IRBIS, as well as registration and work in electronic databases, EBSCO, Polpred.com, Epigraph, EBS IPRbooks and “Lan”, Springer, Science Direct, BiblioRossica, University library online.

Monday, 26 February, 2018